ĀJURVĒDA: Pulsa diagnostikas metode Ājurvēdā

Jebkurš var atzīt to, ka ir atšķirība starp viena un otra cilvēka pulsu. Tas, ko nozīmē šīs atšķirības, ir Ājurvēdas 5000 tūkstoši gadu ilgajā vēsturē izveidotās metodes.  Pulss var tikt izlasīts kā grāmata un augstāk minētās kategorijas  un īpašības ir alfabēts, ko mēs izmantojam, lai mācītos no šīs grāmatas. Izprotot pulsa kustību, biežumu un ritmu, tas var būt instruments, lai izprastu ķermeni. Labums šeit ir tāds, ka slimības simptomi pulsā parādās ilgi pirms tam, kad tie parādās ķermenī.

Tā piemērs ir kad asinīs notiek ķīmiskā nelīdzsvarotība ilgi pirms tam, kad kopējais efekts rada simptomus ķermenī. Pulsa raksturojums un kustība ir ķermeņa funkcionēšanas simptomi.

Interpretējot to nozīmi, kas ir sajūtama pulsā, ir strādājušas daudzas meistaru  paaudzes. Tās ir viņu zināšanas, kas ir izteiktas caur viņu tehnoloģijas izsmalcināto metodoloģiju, kas pavada mūs caur lielo pulsa upi, sekojot straumei un skatoties uz nepārtrauktību un konfliktu starp metodēm. Mēs izpētīsim senās gudrības veidus un salīdzināsim šo laika gaitā pārbaudīto pulsa diagnosticēšanas metožu atšķirības un līdzības.

Kad pulsā tiek atklātas Došas, kā tās var tikt saskatītas ķermenī? Vai ir savienojamas atšķirīgās metodes kā novērtēt saistību starp pulsu un ķermeni? Ājurvēdas zināšanas parāda daudzus ceļus kā Došas ir atbildīgas par nelīdzsvarotību. Ir iespējams Došas noteikt arī ar pulsa palīdzību un tādējādi noteikt nelīdzsvarotību. Vai pulsa metodes ir konsekventas Došu pasliktināšanos ķermenī? Katra metode tiks apskatīta un novērtēta kombinācijā ar citām metodēm, lai apgaismotu to, ko pulss parāda un ko katra metode unikāli ienes pulsā. Doshu dominējošās kvalitātes ir jāsajūt atbilstošajos pirkstos. Rādītāja pirksts ir paredzēts Vata, vidējais pirksts Pitta un Zeltnesis Kapha uztveršanai. Pulss zem pirkstiem būs sajūtams kā čūska (V), kā varde (P) un kā gulbis (K), tad, kad tas ir līdzsvarā. Kad sajūtam pulsu, izšķirsim to, kura Dosha ir kurā pirkstā. Kā tas ir atzīmēts iepriekš, Doshām ir jātiek atrastām vairāk vienā pirkstā nekā pārējos. Doshas izpletīsies vairāk dominējošajā pirkstā un izplatīsies pa pārējiem. Vai  arī Doshas var atstāt  savu pirkstu vispār tādā gadījumā, kad tā ir nelīdzsvarotībā. Ja jūs sajūtiet Vata pulsu Pitta pirkstā, tad var būt nelīdzsvarotība. Sākumā ir jākoncentrējas uz to, lai atšķirtu V, P un K pulsu.

Tā kā katram pirkstam ir unikāli raksturojošie rādītāji, kuri ir vairāk izteikti zem viena pirksta, tad katram pirkstam ir atšķirīgi intensitātes vai amplitūdas līmeņi. Amplitūda ir stiprums ar  kādu pulss  virzās pirkstos. Tā kā katrai Došai ir unikāli raksturojošie rādītāji, tad amplitūda ir salīdzināma ar sevi un  ne  ar citiem pirkstiem. Piemēram, vibrējošais Kapha pulss nekad neielēks pirkstos ar tādu amplitūdu un spēku, kā Pitta pulss. Tā kā Pitta pulsa īpašība ir lēkt, bet Kapha pulsa īpašība ir līst. Relatīvā intensitāte ir dota ar skaitli;  3 ir augstākā un 1 ir zemākā. Kad ņemam pulsu, tad relatīvais stiprums, kas virzās  uz pirkstiem, tiek dots ar skaitli. Šī informācija ir vērtīga, lai izveidotu Dabiskās līdzības. Tā kā katrai personai ir tās unikālais ķermeņa tips, ko ir izveidojusi ģenētiskā informācija, tad tai ir arī unikāla daba. Doshas kombinējas, lai izveidotu unikālu psiholoģisku būtni. Tas tiek saukts par Prakriti  vai par Dabu. Šī kombinācija no visām trijām Doshām ir to dabiskais līdzsvara stāvoklis no dzimšanas. Novērtējot amplitūdu, mēs varam zināt personas Prakriti. Ja, piemēram, jūs jūtat Vata 3, Pitta 2 un Kapha 1, tad ķermeņa tips šai personai ir 50% Vata, 30% Pitta un 20 Kapha. Ķermeņa tips ir šīs personas līdzsvara stāvoklis vai Prakriti. Tas ir līdzsvara punkts, kurā šis indivīds ir ar visoptimālāko veselību.

Kad ņemam pulsu, pirksti var atrasties uz virsmas vai iespiesties dziļāk, lai atrastu  dažādos pulsa līmeņus. Spiediena maiņas uz vēnas maina pulsa nozīmi. Ir trīs pulsa līmeņi šajā metodē. Pirmais līmenis ir virspusējais līmenis, veids, kādā pulss ir sajūtams rokas virskārtas līmenī. Pēdējais līmenis ir visdziļākais. Virzieties no virspusējā līmeņa uz dziļāko pulsu, iespiežoties dziļāk rokā un noskaidrojot pulsa kvalitāti. Tas ir kā reakcija iesviežot boju ezerā. Boja nogrimst ezerā, kā pirksti iespiežas rokā dziļāk. Kad tiek sasniegts dibens, tad jūs atkal nāciet atpakaļ pie vieglākā pulsa līmeņa. Tad virziet līdz pašam augstākajam līmenim un salīdziniet starpību kvalitātē virspusējā līmenī. Metodē dziļākais pulsa līmenis ir dvēseles līmenis. Tas ir dziļākais līmenis un mūsu būtības saknes. Slikti izturoties pret mūsu intelektu Pragna Parad, mēs virzāmies projām no savas būtības, kas ir bezgalība. Pulsa dziļākais līmenis ir pamats no kura aug patiesība un gudrība. Virspusējā fāze ir materiālā forma vai ķermenis. Pulss, kas abus savieno kļūst svarīgs šajā metodē. Tas ir savienojuma pulss un tilts starp abiem galējiem. Tieši šeit var sajust  nelīdzsvarotību, kura ķermenī izraisa slimības. Gap pulss, kā tas tiek saukts, ir ļoti svarīgs šajā metodē.

Pulsu ietekmē mūsu ārējā vide. Ņemot pulsu dažādos diennakts laikos un dažādos gadalaikos, V, P, K var tikt atklāti. Gadalaiki, kad katra  Dosha tiek provocēta ir: Vata rudenī un ziemas sākumā, Pitta vasarā, un Kapha vēlā ziemā un agrā pavasarī. Skatīt zemāk 

Provocējas

Akumulējas

Atvieglojas

1.februāris – 1.jūnijs

Kapha

Pitta

Vata

1.jūnijs – 1.oktobris

Pitta

Vata

Kapha

1.oktobris – 1.februāris

Vata

Kapha

Pitta

Došas, kas ir arī saistītas ar dienas laiku. Vata ir visievērojamākais no 3 līdz saules rietam (7), Pitta valda no 11 – 3  un Kapha ir spēcīga no saules lēkta/rieta līdz 11. Skatīt zemāk esošo tabulu

Provocējas

Akumulējas

Atvieglojas

7 am – 11 am/7pm– 11 pm

Kapha

Vata

Pitta

11am-3 pm/11 pm – 3 am

Pitta

Kapha

Vata

3 pm- 7pm/ 3am – 7am

Vata

Pitta

Kapha

Cita tehnika, kas tiek izmantota lai iepazītos ar to, kā pulss mainās un kā ir jūtama Došu klātbūtne pulsā, ir mērīt pulsu ēšanas laikā. Tā kā uguns tiek izmantota pārtikas sagremošanā, Pitta ir maksimāla tad, kad jūs ēdat un aptuveni 15 minūtes pēc ēšanas. Kapha pārņem tad, kad pārtika ir asimilēta un ir nepieciešamas stabilās zemes un ūdens īpašības. Kad Vata atgriežas pulsā, aptuveni pēc 4 stundām, pārtika ir pilnībā asimilēta un laiks nākamajai ēdienreizei.

Pulss Var tikt izmantots arī terapeitiskā veidā. Kad tiek  mērīts paša pulss, tad pirksti dod atgriezenisko saiti uz visu sistēmu, par to, kur ir vājā vieta vai nelīdzsvarotība. Pat tad, kad intelekts nevar satvert pulsa gudrību, mūsu ķermenis un prāts piemēro dziedināšanas līdzekli kaitei, kura ir sajūtama pulsā. Ir daudz pierādījumu šai pulsa un terapeitiskās tehnikas izpratnei.

Nosakot līdzsvaru un nelīdzsvarotību, pulss ir galvenais savienotājs, izmantojot pulsa diagnozi. Izmantojot visas iepriekšējās metodes, lai iepazītos ar pulsa īpašībām un pulsa līmeņiem, mēs varam sākt izmantot šo informāciju, lai noteiktu to, vai pulss ir līdzsvarots vai nelīdzsvarots. Mēs sākam ar to, ka iepazīstamies ar dziļo pulsu  tad, kad virzāmies projām no dziļā pulsa uz virspusējo pulsu. Ja vispārējā kvalitāte ir konsekventa no dziļākā uz virspusējo pulsu un nevienā līmenī nav asumu, tad pulss tiek uzskatīts par līdzsvarotu. Dziļākajiem un virspusējiem līmeņiem pašiem ir dažādas īpašības, tādējādi praktiķim ir jāzina katra līmeņa īpašības, lai zinātu to, vai pulss visu laiku ir līdzsvarā. Pulss tiek ņemts ar 2 – 3 dienu atstarpi, lai noskaidrotu to, vai pulss patiešām ir pastāvīgs un noskaidrotu jebkuras variācijas, kuras var būt balstītas uz gadalaiku, ēšanas laiku, vai citiem ārējiem faktoriem. Tas pats ir patiesība arī attiecībā uz nelīdzsvarotību. Ja noteikts izvirzījums vai variācija pulsa vispārējā raksturojumā var tikt noteikta 2 – 3 dienu laika periodā, tad ārstēšana var balstīties uz šīm izmaiņām.

Kad mēs zinām to, vai pulss ir līdzsvarots vai nē, mēs varam sākt izmantot mūsu sajūtas lai atrastu to, kur mūsu ķermenī ir vājā vieta vai Doshas pavājināšanās. Šajā metodē katrs no pirkstu galiem ir sadalīts piecās daļās, četri noteikti kvadranti (1 – 4) un viss pirksta garums (5). Tie ir saistīti ar dažādām pakārtotajām Doshām. Tās ir ķermenī esošo trīs Doshu sīkākais dalījums. Katrai no pakārtotajām Doshām ir izvietojums un funkcijas, kuras ir saistītas ar galvenajām ķermenī esošo Doshu īpašībām.

Pirksta gala 4 daļas un 5.daļa kā viss pirksts, ir sadalītas atbilstoši to dažādajām pakārtoto Doshu funkcijām. Skaitlis 1 ir vienmēr tuvāk pie pulsa uztvērēja rokas radiālā stiloida un 4 ir tuvāk pie viņa sirds. 
VATA
V-1 Prana   Garīgais, Elpošana, Neiroloģija 
V-2 Udana   Ausis, Deguns, Rīkle, Kakls un Runa
V-3 Samana  Gremošana, nepareizi audu formējumi, anoreksija, caureja 
V-4 Apana  Izdalīšana, Aizcietējumi, Menstruālais, Seksuālais 
V-5 Vjana   Cirkulārais, Sistēmas slimības

PITTA
P-1 Pachaka   Gremošana, dzeltenā slimība, skābe kuņģī 
P-2 Radžaka  Asins slimības, aknas 
P-3 Sadhaka  Apņēmība, Atmiņa, Inteliģence, Garīgā novirzīšanās, Emocijas 
P-4 Aločhaka   Redze, Acis 
P-5 Bradžaka   Ādas slimības

KAPHA 
K-1 Kedaka   Gremošana, gļotas, saknes visām pārējām Kaphas 
K-2 Avalambaka  Mugura, Sirds, Plaušas
K-3 Bodhaka   Garša, Smarža 
K-4 Tarpaka  Sajūtas, Klepus, Deguna iekaisumi, Galvas un muguras smadzeņu šķidrumi, galvas sāpes
K-5 Shleshaka Locītavu sāpes, aizcietējumi
Šie ir galvenie tehnoloģijas punkti. Metodoloģija ir ļoti lielā mērā balstīta uz pieredzi un mēs uzskatām, ka pieredzei pulsa izmantošanā ir jānāk vispirms. Tehnoloģija, kas izveidota uz iepriekšējām stundām un beidzas ar to, ka specifiski tiek noteikts tas, kur ķermenī ir nelīdzsvarotība, balstoties uz pakārtoto Doshu atbilstības uztveršanu pirkstu galos un raksturīgo amplitūdu un kvalitāti.

Pulsa līmeņi

Ir septiņi pulsa līmeņi, kuri ir saskatīti. 
1. Visdziļākais pulsa līmenis ir Prakriti.
2. Tad, uz augšu no iepriekšējā, ir Manas Prakritis.
3. Dhatus,
4. Odžas/Tejas/Prana
5. Pakārtotās Doshas
6. Manas Vikriti
7. Vikriti.

Katrā no līmeņiem pieredzējis praktiķis var izprast eventuāli daudzas sajūtas. Mums ir jāatceras, ka sajūtas vispirms rodas prātā un tad nonāk pirkstos. Tās ir mūsu prāta acis, kuras patiesībā izlasa pulsu un nevis tikai pirksti. Katrā pulsa līmenī ir sīkākas variācijas pulsa maksimumā. Ja notiek pastāvīga virzīšanās no dziļākā uz virspusējo pulsu, tad var sāk sajust atšķirību starp daudzajiem pulsa līmeņiem. 
1. un 7.līmeņa  orgānu  pulss

Orgānu pulsu var sajust abos – Prakritis un Vikritis līmeņos. Pirmais līmenis, kas atbilst Prakritis, ir saistīts ar virspusējiem orgāniem. Septītais līmenis atbilst Vikriti un ir saistīts ar blīvākiem orgāniem dziļāk vēderā. Orgānu pulsi tiek ņemti uz abām – labās un kreisās rokas. Zemāk parādītā tabula saista pirkstus, Doshas, līmeni un orgānus kopā.

Labā puse

Dosha

Vata

Pitta

Kapha

Pirksts

Rādītāja pirksts

Vidējais pirksts

Zeltnesis

Virspusējā

Resnā zarna

Žultspūslis

Sirds somiņa

Dziļākā

Plaušas

Aknas

Cirkulācija

Kreisā puse

Dosha

Vata

Pitta

Kapha

Pirksts

Rādītāja pirksts

Vidējais pirksts

Zeltnesis

Virspusējā

Tievā zarna

Kuņģis

Pūslis

Dziļākā

Sirds

Liesa

Nieres

3.līmeņa pakārtotās Doshas

Trešais līmenis ir Pakārtoto doshu pulss, atšķirībā no Douilliarda, Lads atdala pulsu, kas ir sajūtams pirkstu galos 5 segmentos. Vata pirkstā, sākot no visattālākā punkta no sirds Vayus vai vējš un iet  secībā Prana, Udana, Vyana, Samana, Apana. Uz Pitta pirksta no īkšķa līdz sirdij  ir Pachaka, Ranjaka, Bhrajaka, Alochaka. Uz Kapha pirksta, virzoties uz sirdi, ir Kledaka, Avalambaka, Sleshaka, Bodhaka, Tarpaka. Skatiet zemāk esošo tabulu. Līdzīgi kā teorijā, izteiktākās vietas uz viena no šiem pirkstiem norāda to, ka šajā pakārtotajā Doshā ir nelīdzsvarotība. Pakārtoto Doshu darbības un funkcijas ir vienmēr  vienas un tās pašas.

3.līmenis Smalkās enerģijas

Odžas, Tedžas  un Prana ir smalkās enerģētiskās daļas atbilstoši no Kapha, Pitta un Vatta. Odžas var tikt  sajustas labajā pirkstā, kurš ir veltīts Kapha. Tedžas ir sajūtamas vidējā pirkstā un Prana ir  sajūtama rādītāja pirkstā. Prana, Tedžas un Ojas ir saistītas ar ķermeni dažādos veidos, pat pieļaujot to, ka tās ir smalkās Doshu sastāvdaļas. Endokrīnajā sistēmā Prana ir  saistīta ar līdzsvaru un piemērošanās spējām dažādām situācijām. Prana ir atrodams gļotu dziedzerī. Tedžas ir atbildīgas par gremošanu un vielu maiņu vairogdziedzerī un aizkuņģa dziedzerī. Odžas nodarbojas reproduktīvo sfēru, endokrīno izdalīšanos, jo endokrīnie šķidrumi tiek  veidoti  no reproduktīvajiem šķidrumiem. Odžas arī pārvalda enerģijas rezerves un ir  atrodamas olnīcās, virsnieru dziedzerī u.c.

Smalkās enerģijas ietekmē fizisko ķermeni. Prana, Tedža un Odža ir sākotnējie enerģiju dodošie ķermeņa principi kas izteikti caur imunitātes sistēmu. Imunitātes sistēma ir visu sistēmu sadarbība, lai saglabātu veselību un neitralizētu slimības. Pulss ir izteikts caur ķīmiskajām un fiziskajām darbībām asinīs, tiek atspoguļots smalkajās enerģijās. Prana ir pamatā esošā kustība, kura nosaka to, vai imunitātes atbilde būs prevalējošā. Tedžas ir aktīvi, ugunīgi elementi, kuri mobilizē imunitātes sistēmas instrumentus. Odžas ir  iedzimta sistēmas kapacitāte, tās instrumenti un enerģijas apgāde, lai nonāktu atpakaļ līdzsvarā. Pulsa ceturtajā līmenī šīs īpašības var tikt noteiktas.

Lads atzīmēja to, ka šo atšķirību noteikšana ir  subjektīva. Klausieties uz pulsa augstākā punkta amplitūdu, tā virsotni katrā pirkstā. Piešķiriet virsotnes spēkam kādu skaitli. Trīs ir spēcīgs, ass impulss un viens ir vājš pieskāriens. Šī skaitļu piešķiršanas sistēma un identificēšanas metode tāda pati ir  arī  ķermeņa tipu atšķirību diferencēšanā. Bet tā vietā, lai meklētu atšķirības, kā tas ir metodē, Lada metode tic, ka  visām trijām smalkajām enerģijām ir jābūt līdzsvarā un to spēka līmenis 3 ir tad, kad tās ir optimāli veselas.

5.līmeņa Dhatus (audi)

Pulsa piektajā līmenī mēs varam novērtēt audu stiprumu un kvalitāti. Septiņi audi ir Rasa (Plazma un šķidrumi), Rakta (Asinis), Mamsa (Muskuļi), Medas (Tauki), Asthi (Kauli), Majja, (Kaulu smadzenes) un Shukra/Artava (Reproduktīvie audi vīriešiem un sievietēm). Veselīgi Dhatus nebūs pārāk izteikti, bet tad, kad Dhatus būs ietekmēts no Doshu pārāk liela daudzuma, vai arī tas būs vājš, tad būs sajūtami izteikti sitieni. Sitienu virsotņu kvalitāte it ļoti svarīga. Ja  tā ir asa un intensīva, tad šajos audos ir Pitta. Ja tā ir viengabalaina un neizteikta, tad ir Kapha un, ja tā ir vāja un tikai izlaužas, tad ir Vata.

Vīriešu un sieviešu reproduktīvie  audi ir atrodami pirkstu galu centrā katram pirkstam tad, kad tiek noteikta virsotne. Tā kā reproduktīvie audi  ir sajūtami pirkstu trīs centrālajās daļās, tad tā nav tikai virsotnes kvalitāte, bet tas, vai pirksts ir V, P vai K, nosaka nelīdzsvarotību. Kad virsotne ir sajūtama ar Zeltnesi proksimālajā pozīcijā (tuvāk pie sirds), tad Rasa piekāpjas tālākajā Rakta pozīcijā. Uz vidējā pirksta tuvākais ir Mamsa  un attālākais ir Meda. Uz rādītājpirksta tuvākais attiecas uz Asthi un attālākais uz Majja.

Otrā un septītā līmeņa Manas Prakritis (Saprāta plūsma) 
Otrais un sestais pulsa līmenis ir smalki noskaņoti uz prātu. Šeit mēs varam atklāt garīgo nelīdzsvarotību, vai līdzsvaru un identificēt dziļāko saprāta plūsmu, kā tas definēts čakrās. Tieši prātā objektīvā realitāte tiek pārveidota subjektīvajā realitātē caur  mūsu uztverēm un sajūtām. Šie līmeņi ir  tilti starp ķermeni un prātu, objektīvo un subjektīvo. Tā kā lielākā daļa no šīm tehnoloģijām ir smalkas un pavisam atšķirīgas no iepriekšējām tehnoloģijām, tad tikai tie līmeņi, kuri vistiešāk attiecas uz citiem pulsa līmeņiem, tiks apskatīti. Šie pulsa līmeņi prasa pārliecības rašanos sajūtās un nevar tikt adekvāti aprakstīti tehniskā veidā.

Atkal pirkstu gali tiek sadalīti trešdaļās. Šajā līmenī VPK var tikt sajusta visos trijos pirkstos. Pirksta trešdaļa, kura ir tuvāk pie sirds, attiecas uz K, trešdaļa, kura ir centrā uz P un trešdaļa, kura ir pret īkšķi, attiecas uz V. Vata tiek sajusts uz attālākās pirksta malas, Pitta vidū un Kapha uz uztvērējam tuvākās malas. Katru šo Doshu ir ietekmējis Guna (prāta kvalitāte) un tas parāda to, kā Doshas īpašības parādīsies prātā. Otrajā pulsa līmenī prāta īpašības ir Sattva, Raja un Tamas. Sattva ir  pamatā esošā miera un patiesības enerģija. Sattva ir virzīta uz iekšu un uz augšu, virzot mūs uz patieso dabu. Tas ir tīra saprāta stāvoklis: gaišs, stabils, harmonisks un virtuozs. Rajas ir kaislību, turbulences, aktivitātes, motivācijas un kustības īpašības. To darbība ir vērsta uz āru, ir egoistiska, sevi meklējoša, un sevi motivējoša. Tama ir mākoņaina, vēsa, neasa, slimīga un ar stagnāciju. Tā ir uz leju vērstas kustības inerce, kas izraisa vārgumu, deģenerēšanos un nāvi. Otrā līmeņa pulss laiku pa laikam ir savienots ar mūsu prāta acīm.

Sestā līmeņa pulss ir saistīts ar septiņām čakrām. Septiņas čakras ir netveramā ķermeņa enerģijas centri. To ir daudz, bet pulss identificē septiņas, kuras ir izvietotas gar muguru. Tās parāda, kā dzīves spēki virza un vada fizisko ķermeni caur nervu sistēmu. Kroņa centrālā Čakra, ja tā ir bloķēta, var tikt sajusta kā virsotne visu pulsa uztveršanas pirkstu centrālajā daļā. Uz Zeltneša sakņu Čakra ir sajūtama attālākajā pozīcijā (tuvāk pie īkšķa, tālāk no sirds) un nabas Čakra ir sajūtama tuvākajā pozīcijā. Uz vidējā pirksta pulsa virsotne uz malas, kura ir tuvāk pie īkšķa, ir vēlēšanās Čakra un virzienā uz sirdi ir sirds čakra. Rādītāja pirksts var sajust kakla čakru tā attālākajā malā un trešās acs Čakru tuvākajā malā. Manas Prakritis nemainās, ja vien Čakras ir atvērtas un cilvēks kļūst apgaismots. Virsotne norāda nelīdzsvarotību vai blokādi šajos smalko enerģiju

ČAKRA

ELEMENTS

SAJŪTU ORGĀNS

DARBĪBAS ORGĀNS

Muladhara Saknes

Zeme

Deguns - Oža

Tūplis

Svadhithana Naba

Ūdens

Mēle - Garša

Reproduktīvie orgāni

Manipura  Griba

Uguns

Acis – Skatiens

Pēdas

Anahata Sirds

Gaiss

Āda – Pieskāriens

Rokas

Vishuddha Kakls

Ēters

Ausis – Skaņas

Mute

Ajna Trešā acs

Prāts

Prāts

Prāts

Sahasrara Kronis

Gars

Virtuālā nervu sistēma

VNS

Vikriti Doshas/Prakriti Dosha

Prakritis ir indivīda daba. Tā ir izveidota ar katras doshas procentuālo daļu, kas izveido indivīda unikālo konstitūciju. Prakriti ir sajūtama tajos pašos pirkstos kā citas divās metodes: rādītājpirksts (V), vidējais pirksts (P) un Zeltnesis (K). Atšķirība ir tāda, ka Vatta ir sajūtams virspusējā līmenī, Pitta sajūtams vidējā līmenī un uz vidējā pirksta, un Kapha ir  sajūtams dziļākajā līmenī ar Zeltnesi. Ja pulss iet kādā citā līmenī nekā tā izvietojums, tad tas nozīmē, ka ir nelīdzsvarotība. Šī nelīdzsvarotība tiek saukta par Vikriti. Vikriti ir tad, kad Doshas ķermenī  nav līdzsvarā un slimības simptomi kļūst sajūtami.

Agni un Ama

Agni un Ama ir vissvarīgākie faktori kuri izraisa slimību. Abi var būt sajūtami pulsā. Agni ir pārveidošanas uguns. Agni ir ne tikai gremošanas sistēma, kā gremošanas uguns Džathara Agni. Ir arī agni katrā  audu līmenī, Dhaatus. Agni var būt augsts, Tikshna; zems, Manda; un mainīgs, Vishanagni. Ja agni jebkurā no šiem līmeņiem nedarbojas atbilstoši, tad var veidoties Ama. Ama ir nesagremotas pārtikas masa, kura paliek toksiska un var bijāt ķermeņa kanālus. Ja kāds no Agni kļūst vājš, tad Ama var iekļūt audos. Trīs Agni novirzes no normas var sajust pulsā.

Vata kas pavirza Ama un Doshas

Tā kā Vata kontrolē kustības, tad tā var pavirzīt Ama arī dziļāk audos. Kad Ama ir  gremošanas sistēmā, tad tā var tikt viegli noņemta. Kad Vata pavirza to dziļāk audos, ir jāveic lielāka ķermeņa sagatavošana, lai atgrieztu Ama atpakaļ gremošanas sistēmā un vieglāk veiktu izdalīšanu. Kad Ama un Doshas ir pārāk lielā daudzumā, var notikt blokādes. Šis dabiskās plūsmas (Vata) šķērslis var  būt sajūtams pulsā. Vata var arī deģenerēt audus sakarā ar tā žāvējošo dabu. Tas veido deficītu un vājumu pulsa amplitūdā.

Dathus (audi) un Odžas (smalkākie audi)

Audi tika pieminēti iepriekš. Individuālais spēks ir noteikts ar audu Agni. Ja Agni ir spēcīgs un stabils, tad arī audi, kuri tiek veidoti, būs augstas kvalitātes. Ja Vata ir  sajūtams noteiktās vietās pulsā, tad audi tiek uzskatīti par ar trūkumiem esošiem. Ama pulsā var radīt arī zemas kvalitātes audus. Audi paši par  sevi  un  to kvalitāte un kvantitāte var būt sajūtama pulsā. Odžas, kuras ir  visu audu svarīgākā daļa, arī var būt  sajūtamas pulsā. Ja Odžas un Dhatus ir ar mazu spēku, vai arī tām ir Vata raksturojošie rādītāji, tad ķermenis parādīs vājumu un dažādus simptomus.

Salīdzinājums un atšķirības

Ir daudz metožu kā lasīt pulsu. Katra tehnoloģija savādākā ceļā nosaka to, ko nozīmē pulsa raksturojošie rādītāji. Visas metodes nosaka Doshu iesaistīšanos caur kustību parametriem, amplitūdām, platumu, ritmu un vispārējo raksturojumu. Interpretācija ir balstīta uz to, ko meklē katra metode. 
Pulsā meklē kustību un atšķirības. Līdzīgi kā mednieks mežā, ja sniega krāsas balts  trusis skrien pa zaļu mežu, tad tas piesaista uzmanību. Sāk ar to, ka iepazīstina mūs ar pulsa īpašībām un to  nozīmi un tad izmanto šo informāciju, lai interpretētu visvairāk prevalējošās pulsa īpašības. 
Izmanto pulsa sarežģītību un saskata visu ķermeni, no tā pašiem smalkākajiem līmeņiem līdz tā stiprākajai izteiksmei pulsa veidā. Izsmalcinātu praktiķu, kuri ir ņēmuši pulsu daudzas reizes, zināšanas ir pats svarīgākais, lai atšķirtu daudzos pulsu līmeņus. Intuīcija un pulsa ņēmēja skaidrība ļauj veikt precīzu interpretāciju tad, kad ir veikta pulsa lasīšanas mākslas apguve.

Uzlūko pulsu meklējot tajā trūkuma vai pārlieku liela uzsvara  pazīmes, kas visbiežāk sākas tieši gremošanas sistēmā un ar vairākām ķīmiskajām un enzēmas reakcijā veido katru individuālo audu. Viņas tehnoloģijā pulss pastāstīs mums par ķermeņa pārveidošanas spēka veselīgumu (Agni), par substanču kustību ķermenī (Vata), un kur var notikt ekscess. (Ama)

Pulsa diagnoze ir kompetenta metode kad to pielieto katrs no šiem praktiķiem, bet ar tik daudzām variācijām un atšķirībām starp metodēm, kā gan tā var būt lietderīga katram? Ir līdzības starp metodēm un tās ir atrodamas pulsa pamatā. Apskatot šo trīs metožu līdzības un atšķirības, mēs atklājam to, ka pastāv ļoti daudz dažādas interpretācijas. Vēl katra metode balstās uz to, ka tā atzīst Vata, Pitta un Kapha īpašības pulsā. Katrā no metodēm Doshas ir atrodamas asinīs, kuras virzās caur vēnām.  Katrai Dosha ir savas raksturīgās īpašības, kustība, ritms, spēks un ilgums. Visas metodes izmanto šo informāciju, lai veidotu secinājumus. Secinājumi, balstoties uz unikālo katras metodes metodoloģiju, ir atšķirīgi. Zemāk parādītā tabula salīdzina dažādus līmeņus un vietas, kur ir sajūtami audi, kur un kā pulsā ir atrodama nelīdzsvarotība, smalko enerģiju īpašības, utt. Katrā līmenī un katrai ķermeņa daļai Doshas tiek izprastas ar to individuālajām īpašībām, kuras tiek parādītas ar asins plūsmu pulsā.  Tas, kā tās tiek saprastas ir atkarīgs no subjekta, sakarā ar metodoloģijas variācijām.

Kādus secinājumus mēs varam izdarīt par uz pulsu balstītas metodoloģijas nozīmīgumu uz šīs informācijas pamata? Kā mēs to redzējām jau no paša sākuma. Visas metodes skatās uz Doshu klātbūtni pulsā. Tas ir vienā līnijā ar senajiem Ajurvēdas tekstiem. Mēs pavirzījāmies nedaudz tālāk pulsa izpratnē un atklājām to, ka veids kādā Doshas parādās ķermenī tiek interpretēts dažādi no dažādu speciālistu puses. Katra no metodēm ir apstiprinājusi savu vērtību un spēju atbilstoši novērtēt indivīda nelīdzsvarotību. Šie pulsa aspekti, lai arī tiem ir līdzība, nav pietiekami konsekventi, lai būtu objektīvi. Pulsu  tehnoloģijas balstās uz pamatiem, jo ar praksi, intuīciju un studijām tās attīsta jūtīgumu līdz daudz smalkākiem aspektiem. Viskonsekventākais pulsa aspekts ir Vata sajūta uz rādītāja pirksta, Pitta sajūta uz vidējā pirksta un Kapha sajūta uz Zeltneša. Katrā metodē praktiķis meklē pulsu raksturojošos rādītājus, kuri ir  vai nu spēcīgi vai vāji. Atrastās variācijas nav vienas un tās pašas katrā metodē, bet tās meklē variācijas, kuras ļauj pulsam būt efektīvam. Kad ir noskaidrots tas, kā nelīdzsvarotību var atrast individuālajā pulsā, tad nelīdzsvarotība var tikt diferencēta. Šī diferencēšana mainās starp metodēm, bet katrā metodē ir skaidra kustība projām no tā, kas ar šo metodi tiek uzskatīts par līdzsvarotu. Grūtības atrodas metožu subjektīvajā dabā, lai balstoties uz pulsa īpašībām noteiktu to, kura Dosha un nelīdzsvarotība faktiski ir notikusi. 
Šis  novērtējums var tikai apgaismot to patiesību, ka pulss  mainās un tas  var tikt izlasīts tikai ar praksi un uzticēšanos. Tas, kā pulss tiek izlasīts, mainās atkarībā no metodes. Katram pulsam ir atšķirams rādītājs, raksturojumi, kustība, ritms un amplitūda. Unikāli  ir veidi kā  katrā metodē atšķirīgi tiek izprasta Doshu izpausme caur pulsu. Šī izpratne ir saite starp pulsu un Doshas parādīšanos ķermenī. Alfabēts katrai metodei ir viens un tas pats, bet vārdi, kuri  tiek izveidoti, ir  atšķirīgi, tāpat kā angļu, franču vai vācu valodas. 

VATA

PITTA

KAPHA

Raksturojums

Ātrs, viegls, vēss, vājš, plāns, pazūd zem spiediena

Ievērojams, spēcīgs, augsta amplitūda, karsts, spēka pilns, paceļ taustoties pirkstu 

Dziļš, lēns, plašs, viļņains, biezs, vēss vai silts, regulārs

Izvietojums

Rādītāja pirksts

Vidējais pirksts

Gredzena pirksts

Gati

Sarpa (Kobra)

Manduka (Varde)

Hamsa (Peldošs gulbis)

Vega (Biežums)

80 - 95

70 - 80

50 – 60

Tala (Ritms)

Neregulārs

Regulārs

Regulārs

Bala (Spēks)

Zems+

Augsts +++

Vidējs ++

Akruti (Spriegums un apjoms)

Zems

Augsts

Vidējs

Tapamana (Temperatūra)

Vēss

Karsts

Silts līdz vēss

Kathinya (asinsvadu sienas)

Rupjas, cietas

Elastīgas, mainīgas

Mīksts sabiezējums