Nora DeGold. Vai gadījumā neesi sevi pazaudējis? Kā to atpazīt un novērst?

Nora DeGold celssss 300Jā, šajā pasaulē sevi var pazaudēt ļoti ātri. Tiklīdz pazaudē sevi, tā zūd kontrole arī par savu dzīvi un jau vada kāds cits vai citi.

Lasīt tālāk ...

Nora DeGold. Kā zināt, kad jārīkojas un kad jānogaida?

Nora DeGold lleeeemmm 300Manu mīļo lasītāj! Tas ir tikai cilvēcīgi, ka mēs negribam sabojāt savu dzīvi, tajā kaut ko sasteidzot, nokavējot, palaižot garām, uzsākot nelaikā utt.

Lasīt tālāk ...

Nora DeGold. Ar ko beidzas atteikšanās sekot savai iekšējai sajūtai jeb savai sirds balsij?

Nora DeGold SKAITLIS13 300Mūsu sirds zina pilnīgi visu. Gan to, kas mums var nākt par labu, gan to, kas nāks par sliktu.

Lasīt tālāk ...

Nora DeGold. Kā atšķirt, kas nāk no nešķīstā spēka, bet kas - no Dieva?

Nora DeGold PIE SSPP 300Jā, manu mīļo lasītāj, tā ir liela māksla – iemācīties atšķirt, vai tas, ar ko Tev dzīvē jāsastopas, nāk no Dieva vai nešķīstā spēka, jo visu laiku ir iespēja iet uz vienu vai otru pusi, vai taisni uz priekšu, vai atpakaļ.

Lasīt tālāk ...

Nora DeGold. Kā ļauties dzīves plūsmai, kas ir priekšnoteikums jebkura sapņa realizācijai?

Nora DeGold PSSS 300Šajā dīvainajā pasaule ir iekārtots, ka tā nesastāv tikai no materiālām, taustāmām lietām, kādas redzam ikdienā.

Lasīt tālāk ...

Nora DeGold. Kā sadzirdēt intuīcijas balsi?

intuiicijai 300Katram no mums ir no Dieva dota brīnišķīga dāvana – intuīcija. Tā zina, pa kuriem ceļiem doties, bet no kuriem jāizvairās.

Lasīt tālāk ...

INTUĪCIJA: Nelieli vingrinājumi lieliem panākumiem – trenējam intuīciju

Dažreiz intuīcija sarežģītās situācijas palīdz mums pieņemt pareizo lēmumu, bet dažreiz tā “klusē”, kā ūdeni mutē ieņēmusi. Tiem, kuri nodarbojas ar cilvēka apziņas pētniecību zināms, ka intuīciju iespējams trenēt līdzīgi atmiņai, uzmanībai un tamlīdzīgi. Esam apkopojuši dažus vienkāršus vingrinājumus, kurus veicot iespējams pašu spēkiem uztrenēt intuīciju.

Lasīt tālāk ...

INTUĪCIJA: Intuīcija Tevī un panākumu gūšanas atslēga

Patiesības atklāsmei nepieciešama neapzināta atklāsme – apskaidrība bez prāta apsvērumiem. Pirmais solis ceļā uz šādu apskaidrību ir atteikšanās no visiem priekšstatiem par realitāti, kuru mēs uzskatām par pašsaprotamu lietu, un tāpēc tā ir visai tālu no patiesības. Realitāte, īstā patiesība, nav aptverama ar prātu.

Lasīt tālāk ...

INTUĪCIJA: NIDJĀNA JOGA- intuīcijas joga (1. daļa)

Cilvēka intuīcija ir tikpat pašsaprotama lieta kā dzīvnieka instinkts. Atšķirība ir tāda, ka dzīvniekam nav izvēles, viņam jāseko instinktam. Pavisam citādi ir ar cilvēku: viņam jāizvēlas, ko darīt – pakļauties saprātam, intuīcijai vai abu šo fenomenu kombinācijai. Intuīcija ir dāvāta VISIEM cilvēkiem, tomēr prāta pārspēka ietekmē intuīcija jūtas nomākta un bieži vien nīkuļo.

Lasīt tālāk ...

INTUĪCIJA: NIDJĀNA JOGA- intuīcijas joga (2. daļa)

Tur, kur saprāts veic secīgus, loģiskus soļus, lēnām, bet neapturami virzoties mērķa virzienā, intuīcija allaž darbojas ātri, pat zibenīgi – līdzīgi fotoaparāta zibspuldzei. Intuitīvā domāšana notiek nemanāmi, „dabiski”, turklāt tā nav tik nogurdinoša, kā gribas pakļaušana loģikai.

Lasīt tālāk ...

INTUĪCIJA: Kas nepieciešams, lai atraisītu un attīstītu intuīciju?

1. Allaž garīgi bagātināt apziņu. Nepieļaut ilgstošu ieslīgšanu sīku, sadzīvisku problēmu risināšanā. Katru dienu jārod laiks, lai bagātinātu savu apziņu. Pārliecinoši atsijāt visas liekās, bezvērtīgās domas un emocijas.

 

Lasīt tālāk ...

INTUĪCIJA: Intuīcija vienmēr ir pareiza! (1. daļa)

Uzticieties sev un savām intuitīvajām spējām. Tad jūs vienmēr būsiet uzvarētājs, jo intuīcija vienmēr ir pareiza.
Eksistē daudzi realitātes uztveres veidi, kas nav pierādāmi mūsu apziņas līmeņa dēļ, tomēr tie eksistē:

Lasīt tālāk ...

INTUĪCIJA: Intuīcija vienmēr ir pareiza! (2. daļa)

• Jums jāapzinās sava nostāja šai jautājumā. Vai jūs esat skeptiski noskaņots pret iespēju izmantot savas intuitīvās spējas, šaubāties, vai jums tādas piemīt, vai arī neticat, ka varat paļauties uz savām izjūtām?
• Paļaujieties uz savu intuīciju, ierādiet tai vietu savā dzīvē. Uzticieties savai intuīcijai. Vienkārši izdariet to kādreiz. Pakļaujieties spontānai domai bez vairākkārtīgas pārlikšanas „par” un „pret”.

Lasīt tālāk ...

INTUĪCIJA: Intuīcija vienmēr ir pareiza! (3. daļa)

Tagad elpojiet, kā vien vēlaties. Svarīgi izdarīt katru elpas vilcienu apzināti, lai pēc katra elpas vilciena sajustu, kas notiek jūsu ķermenī, kā mainās jūsu apziņa pret jūsu ķermeni, kā jūsu apziņa kļūst lielāka un plašāk un kā mainās jūsu domas.

Lasīt tālāk ...

INTUĪCIJA: Nodarbošanos ar savu intuīciju (1.daļa)

Vislielākos un skaistākos pārdzīvojumus savā dzīvē jūs gūsit, kad atklāsiet sevī neierobežotas garīgās spējas un apzināsieties, ka tās jums piemīt. Tad jūs varēsiet paļauties uz sevi un attīstīt pašapziņu.

Lasīt tālāk ...

INTUĪCIJA: Nodarbošanos ar savu intuīciju (2. daļa)

Tālāk jau varam runāt par saprātu: tas aptver mums filozofijas un loģikas pasauli. Šeit veidojas mūsu priekšstati un jēdzieni. Vēl tālāk spējam saskatīt ar savām gara acīm, kas ļauj atpazīt patiesību. Tām nepastāv tādi ierobežojumi, kādi tie ir mūsu vienai vai divām acīm. Ar tām mēs varam paplašināt mūsu redzeslauku līdz bezgalībai.

Lasīt tālāk ...

INTUĪCIJA: Kā visefektīvāk attīstīt savu intuīciju? (1. daļa)

Ikdienas apziņa – atbildīga par domām
- Domas veido realitāti.
- Ar domām var atraisīt radošo sākotnējo spēku.
- Koncentrētas domas iedarbojas kā lāzera stars.
- Domu harmonija nostiprina veselību.
- Dominējošās domas nosaka likteni.

Lasīt tālāk ...

INTUĪCIJA: Kā visefektīvāk attīstīt savu intuīciju? (2. daļa)

Sākumā varbūt vieglāk rīkoties šādi: pieņemiet visu jums sniegto informāciju attēlu, krāsu un emociju veidā, bet neizvērtējiet to. Vienkārši reģistrējiet, kas notiek jūsu apziņā. Rīkojieties kā grāmatvedis – visu iegrāmatojiet, kaut arī jums nebūtu nekādas intereses par iznākumu.
Par savu intuīciju nav jārūpējas.

Lasīt tālāk ...

INTUĪCIJA: Kā visefektīvāk attīstīt savu intuīciju? (3. daļa)

• Es apzinos, kas saka šos vārdus.
• Tas esmu es, kas tos saka un kam ir prāts un jūtas, kuras varu izteikt.
• Es jūtu savu esamību.
• Esmu šeit – savā ķermenī, uz sava krēsla, šai telpā, šai namā, šai pilsētā.
• Es apzinos, kādu telpu patlaban aizpildu.

Lasīt tālāk ...

INTUĪCIJA: Kā visefektīvāk attīstīt savu intuīciju? (4. daļa)

Izšķirieties par intuīciju, ierādiet tai telpu, atraisieties un kļūstiet vienkārši brīvs un laidiet cauri starojumu, ļaujieties tam. Atveriet kanālu, kroņa čakru, pieslēdzieties kosmosa tīklam. Tāpat kā raidstacijai izvēlieties uztveršanas laikus: katru dienu stingri noteiktā laikā. Vingrinieties, kamēr izdodas nodrošināt stabilu uztveršanu.

Lasīt tālāk ...