Nora DeGold. 27 GALVENO DIEVĪBU MUDRAS VESELĪBAI, HARMONIJAI, BAGĀTĪBAI

durgaaaaaaaaaaaaaa 300Vēdiskajā tradīcijā katrai Dievībai ir ne tikai savas mantras, jantras, meditācijas un garīgās prakses tehnikas, tai ir arī sava mudra.

Lasīt tālāk ...

Nora DeGold. Dievietes Durgā mudra

27 Nora DeGold DURGAS MUDRAGGGGMudra un mantra ir mans autordarbs. Šī mudra vēdiskajā tradīcijā simbolizē gara augšupceļu (augšup vērstais trijstūris, ko veido mazie pirkstiņi), aizsardzību pret varbūtējiem ienaidniekiem (3 vidējo pirkstu kombinācija), jo savienībā ar Durgā mēs kļūstam tik aizsargāti un stipri, ka mūs nespēj uzveikt neviens ienaidnieks.

Lasīt tālāk ...

Nora DeGold. Dieva Šivas mudra

300 Nora DeGold SIVAS MUDRAMudra un mantra ir mans autordarbs. Mudra simbolizē Šivas zīmi jeb lingamu, kas ir augstākā garīguma simbols vēdiskajā tradīcijā. Dieva Šivas Lingamā saplūst visas pretrunas, visas Dievu formas saplūst vienā. Šeit saplūst cilvēciskais un Dievišķais, tumsa un gaisma, augstais un zemais.

Lasīt tālāk ...

Nora DeGold. Laika Dievietes Kālī mudra

300 Nora DeGold KALI MUDRAMudra un mantra ir mans autordarbs. Mudra ir bezbailības un laipnības zīmju apvienojums. Pulss pret pulsu. Kad esam bezbailīgi no laika, iegūstam Dievietes labvēlību, bet, lai iegūtu labvēlību, jākļūst bezbailīgiem no laika.

Lasīt tālāk ...

Nora DeGold. Skaistuma Dievietes Lalitas mudra

300 Nora DeGold LALITAS MUDRAMudra un mantra ir mans autordarbs. Vēdiskajā tradīcijā Dieviete Lalita ir Dievišķā skaistuma enerģija, kas padara Visumu un visu tajā radīto skaistu gan savā iekšējā būtībā, gan ārējā jeb fiziskajā izpausmē.

Lasīt tālāk ...

Nora DeGold. Dieva Dattātreja mudra

300 Nora DeGold DATTATREJA MUDRAMudra un mantra ir mans autordarbs. Vēdiskajā tradīcijā Dattātreja ir Brahmas, Višnu un Šivas apvienojums, kas sevī iemieso radīšanas, uzturēšanas un sagrāves principu vienlaicīgi.

Lasīt tālāk ...

Nora DeGold. Naudas Dievietes Lakšmī mudra

300 Nora DeGold LAKSMI MUDRAMudra un mantra ir mans autordarbs. Vēdiskajā tradīcijā Dieviete Lakšmī ir naudas enerģija, kura dāvā finanšu bagātību. Dievietes mudra simbolizē mākslu saņemt (īkšķi uz sevi) un mākslu atdot (pirksti prom no sevis).

Lasīt tālāk ...

Nora DeGold. Dievietes Sarasvatī mudra

300 Nora DeGold SARASVATI MUDRAMudra un mantra ir mans autordarbs. Mudra dāvā zināšanu apguves un asimilācijas procesu, ietver sevī savienošanos ar 64 mākslas veidiem, kurus cilvēcei nodevusi Dieviete Sarasvatī.

Lasīt tālāk ...

Nora DeGold. Dieva Brahmas mudra

300 Nora DeGold BRAHMAS MUDRAMudra un mantra ir mans autordarbs.Lai kļūtu par īstenu radītāju, ir jākļūst par savas gribas saimnieku.

Lasīt tālāk ...

Nora DeGold. Dieva Višnu mudra

300 Nora DeGold VISNU MUDRAMudra un mantra ir mans autordarbs. Kā vēstī vēdiskā tradīcija, šī mudra savieno ar pašu harmonijas Dievu Višnu.

Lasīt tālāk ...

Nora DeGold. Veiksmes Dieva Ganeša mudra

300 Nora DeGold GANESA MUDRAMudra un mantra ir mans autordarbs. Kā vēstī vēdiskā tradīcija, Dieva Ganeša Mudra dāvā cilvēkam veiksmi visās dzīves jomās.

Lasīt tālāk ...

Nora DeGold. Varas Dieva Kārtikejas mudra

300 Nora DeGold KARTIKEJAS MUDRAMudra un mantra ir mans autordarbs. Kā vēstī vēdiskā tradīcija, šī mudra atmodina varas enerģiju, atbrīvo bailes no varas pielietošanas savā dzīvē, iemāca varu izmantot tikai Dievišķiem un pozitīviem mērķiem.

Lasīt tālāk ...

Nora DeGold. Veselības Dieva Danvantari mudra

300 Nora DeGold DANVANTARI MUDRAMudra un mantra ir mans autordarbs. Lai sasniegtu un uzturētu labu fizisko un garīgo veselību, ir jāsaprot, ka viss izriet no mūsu apziņas un domāšanas.

Lasīt tālāk ...

Nora DeGold. Dievietes Gājatrī mudra

300 Nora DeGold GAJATRI MUDRAMudra un mantra ir mans autordarbs. Vēdiskajā tradīcijā Dieviete Gājatrī ir mūsu iekšējā Saule, kur savienošanās ar Dievieti Gājatrī caur mantru un mudru ir vēršanās pie sava Ātmana gaismas.

Lasīt tālāk ...

Nora DeGold. Prieka Dieva Krišnas mudra

300 Nora DeGold KRISNAS MUDRAMudra un mantra ir mans autordarbs. Krišna ar savas flautas spēli mūs aicina savienoties ar Dievišķo prieku.

Lasīt tālāk ...

Nora DeGold. Seksuālās enerģijas dieva Kāmas mudra

300 Nora DeGold KAMAS MUDRAMudra un mantra ir mans autordarbs. Kā vēstī vēdiskā tradīcija, Dieva Kāmas mudra palīdz cilvēkam atbrīvoties no seksuāla rakstura problēmām, palīdz seksa laikā nekautrēties no partnera, atbrīvo no dažādiem kompleksiem un greiziem priekšstatiem par seksuālo dzīvi.

Lasīt tālāk ...

Nora DeGold. Dievietes Bairavī mudra

300 Nora DeGold BAIRAVI MUDRAMudra un mantra ir mans autordarbs. Kā vēstī vēdiskā tradīcija, Dievietes Bairavī mudra atbrīvo cilvēku no ilūzijām, palīdz ieraudzīt dzīvi tādu, kāda tā ir.

Lasīt tālāk ...

Nora DeGold. Fiziskā spēka enerģijas Dieva Hanumana mudra

300 Nora DeGold HANUMANA MUDRAMudra un mantra ir mans autordarbs. Kā vēstī vēdiskā tradīcija, Dieva Hanumana mudra palīdz apzināties un izkopt mūsu fizisko spēku, padara ķermeni fiziski daudz spēcīgāku.

Lasīt tālāk ...

Nora DeGold. Uguns enerģijas jeb Dieva Agni mudra

300 Nora DeGold AGNI MUDRAMudra un mantra ir mans autordarbs. Dieva Agni mudra sakārto attiecības ar uguns elementu, to līdzsvaro un padara harmonisku.

Lasīt tālāk ...

Nora DeGold. Guru mudra

300 Nora DeGold GURU MUDRAMudra un mantra ir mans autordarbs. Guru princips ir mūsos. Tas ir mūsu iekšējais skolotājs, bet ļoti bieži mēs viņu nedzirdam...

Lasīt tālāk ...