Nora DeGold. Šokējoši. Kā sāktu dzīvot cilvēki, ja beigtu ticēt nākamajām dzīvēm un paradīzei pēc nāves

Nora DeGold ego uzvara300Manu mīļo lasītāj! Mēs katrs ticam, ka ar to mūsu nomiršanu viss tomēr nebeidzas. Vieni tic tām nākamajām dzīvēm, citi tai cēlajai paradīzei.

Lasīt tālāk ...

Nora DeGold. Iepriekšējās dzīves - patiesība vai šokējošs izdomājums?

Nora DeGold NAVE300Jā, manu mīļo lasītāj, mēs katrs jūtamies tik īpašs, tik svarīgs un varens. Nu jā, pa lielam tā arī ir.

Lasīt tālāk ...

Nora DeGold. Kā efektīvi apturēt savus ienaidniekus, izmantojot fotogrāfijas un kapu maģiju?

Nora DeGold KAPU VĀRDI300Nu ko, manu mīļo lasītāj, laiks atkal padarboties vecajos labajos kapiņos! Tiek uzskatīts, ka maģijas nodarbēm kapi ir viena no spēcīgākajām vietām, lai sariebtu saviem ienaidniekiem un tos apturētu uz visiem laikiem.

Lasīt tālāk ...

Nora DeGold. Praktiskā tehnika, kā ienaidniekam iezīmēt ceļu uz Viņsauli

300 Nora DeGold VINSAULES VARDINu ko, šī tehnika Tev, manu mīļo lasītāj, palīdzēs paātrināt darbu saistībā ar tavu ienaidnieku nosūtīšanu uz Viņsauli.

Lasīt tālāk ...

Nora DeGold. Pazīmes, kas liecina par uzliktu nāves lāstu

Nora DeGold NAVES LASTSSS 300Patiesībā nāves lāsts ir ļoti izplatīta parādība un parasti to mēdz uzlikt cilvēkam, kura nāve tiek īpaši gaidīta, jo viņš ir nevēlams.

Lasīt tālāk ...

Nora DeGold. Ko mums grib pavēstīt zaudējums?

Nora DeGold LLLLOCCCCC 300Tikai tas, kurš reiz ir zaudējis pašu dārgāko, spēj līdz galam saprast, kas ir zaudējums. Kad nākas zaudēt kaut ko, kas ir daļa no paša sirds un visas dzīves, šis zaudējums nereti var kļūt pat nāvējošs.

Lasīt tālāk ...

Nora DeGold. Kā zināt, dzīvo vai tomēr nedzīvo savu dzīvi?

Nora DeGold IIPPNNDGG 300Jā, ir veselīgi sev uzdot šo jautājumu, jo dzīve nemaz nav tik gara. Ja to nedzīvo pēc saviem ieskatiem, tad ar ko Tu patiesībā nodarbojies?

Lasīt tālāk ...

Nora DeGold. Vai visas dvēseles ir nemirstīgas? Vai kādas arī mirs?

Nora DeGold ARRRKKKDEESTTRRKK 300Cilvēki tic, ka dvēsele ir nemirstīga, ka tā dzīvos mūžīgi un nekas to nespēs ne nogalināt, ne atņemt tās spēku.

Lasīt tālāk ...

Nora DeGold. Ko iesākt ar cilvēku, kurš krīt uz nerviem, gandē visu dzīvi un ne tikai?

Nora DeGold NAVSLIMMM 300Nereti notiek tā, ka dzīves ceļi sakrustojas ar kādu, kurš labākajā gadījumā krīt uz nerviem, bet sliktākajā – pamatīgi gandē visu dzīvi un ne tikai.

Lasīt tālāk ...

Nora DeGold. Kā mirstošs cilvēks svēta vai uzliek nolādējumu palicējiem?

Nora DeGold MIRRRRRJ 300Tas ir sakrāls brīdis, kad pasaulē ienāk jauna dzīvība, bet vēl noslēpumaināks un mistiskāks ir brīdis, kad cilvēks uz visiem laikiem pamet šo pasauli.

Lasīt tālāk ...

NĀVE: Nāve ar saviem spārniem satrieks ikvienu, kas traucēs faraona mieru (1. daļa)

"Titāniks"- maģijas upuris? Par "Titānika" katastrofu, kas nogrima 1912.gada aprīlī, ir uzrakstīts ļoti daudz. Un tas nepārsteidz: kuģis pamatoti tika uzskatīts par vislielāko un ātrāko visā pasaulē. Piedevām nenogremdējamu.

Ir ziņas, ka neilgi pirms liktenīgās "Titānika" sadursmes ar aisbergu pieredzējušais tvaikoņa kapteinis Edvards Smits uzvedās dīvaini: nesaprotamu iemeslu dēļ neturēja doto kursu, kuģis kustējās lielā ātrumā, pēc sadursmes signāls par palīdzību tika nosūtīts ar nepieļaujamu aizkavēšanos.

Lasīt tālāk ...

NĀVE: Nāve ar saviem spārniem satrieks ikvienu, kas traucēs faraona mieru (2. daļa)

1967.gadā amerikāņu fiziķi un arheologi uzsāka pētījumus, izmantojot jaunākos  ģeofiziskos aparātus. Viņi sāka pētīt Hefrena piramīdu, otro lielāko pēc Heopsa piramīdas. Apstrādājot iegūtos materiālus elektroniski viņi bija neizpratnē.Nepietika ar to, ka neizdevās atklāt slepenās ejas un kapličas, apbruņojušies ar superprecīzu tehniku zinātnieki, kā nesekmīgi skolnieki, samelojās arī par piramīdas proporcijām.
Fizikas doktors

Lasīt tālāk ...

NĀVE: Reinkarnācija un nemirstība

Un tev dēls, caur savu mirstību atkal jāatgriežas tur. Dante.


Pārsteidzīgie prāti norādīs, ka tas ir pilnīgi absurdi un noraidīs to. Tāpat kā evolūcijas doktrīna, tāpat arī pārdzimšanas saknes ir meklējamas realitātes īstenībā. Hakslijs.

Lasīt tālāk ...

NĀVE: Nāve budisma skatījumā

Lai saprastu, kā tiek traktēta nāve budismā, sākumā apstāsimies pie dvēseles un ķermeņa attiecību jautājuma.
Daži pētnieki (piemēram, G. Oldenbergs) uzskata, ka "budisms noliedz ķermeņa eksistenci". Patiešām, var atcerēties, piemēram, tādu Budas sarunu ar skolniekiem:
"Miesiskums, ak, bhikšu (skolnieku uzruna), nav "Es".

Lasīt tālāk ...

NĀVE: Nāves baiļu pārvarēšana

Neviens nemirst, kā tikai ārēji, tāpat kā neviens nedzimst, kā tikai šķietami. Pāreja no esības pie kļūšanas, šķiet, ir dzimšana, un pāreja no kļūšanas pie esības, liekas, ir nāve; bet patiesībā neviens nekad nav dzimis, nedz kādreiz miris. Tiānas Appollons.

Lasīt tālāk ...

NĀVE: Dzīve pēc dzīves- pēcnāves dzīve (1. daļa)

Dažs skatās uz to (Garu) ar izbrīnu, daži runā par to ar izbrīnu, daži dzird par to un brīnās un vēl citi, pat pēc tam, kad dzird par to, to nezina. Katrā ķermenī dusošais ir neiznīcināms; tāpēc Ak, Bharata, tev nevajadzētu bēdāties par kādu būtni. Bhagavad-Gīta.

Lasīt tālāk ...

NĀVE: Dzīve pēc dzīves- pēcnāves dzīve (2. daļa)

Jau kopš ļoti seniem laikiem, Indo-Ārieši ir zinājuši, ka mūsu fiziskais ķermenis vēl nav viss; ir cits, smalkāks ķermenis, izturīgāks par fizisko ķermeni un daudz varenāks.

Lasīt tālāk ...

NĀVE: Par nāvi

Nāve ir vislielākā Dieva dāvana, miera posms, glābiņš no nākotnes nezināmajām sāpēm. Dievs, līdzās dzimšanai, ir paredzējis arī katras dzīvās būtnes nāvi. Visi askēti un svētie saka, ka nāve nāks pār visiem un attiecas uz pilnīgi visiem, kas ir dzimuši.

Lasīt tālāk ...

NĀVE: Klīniskās nāves pārdzīvojumu pieredze

Klusa novakare.
Pa logu vēroju, kā, vēju pluinīti, visu padebesi aizsegusi mākoņu vāli, kas, it kā cenzdamies cits citu panākt, aizsteigties cits citam garām, traucas arvien tālāk un tālāk debesīs... Pēc brīža cauri šim bezveidīgajam, murdošajam padebešu jūklim izlaužas žilbinošs saulesstars, ielaužas pa manu atvērto logu un apstājas pie mana galda.

Lasīt tālāk ...

NĀVE: Nāves process

Jēdziens nāve attiecas tikai uz formu. Gars ir nemirstīgs. Tāpēc piedzimšana un nāve ir vien relatīvi jēdzieni. Tas, ko mēs saucam par nāvi, patiesībā ir tikai piedzimšana garīgajā pasaulē, un tas, ko mēs saucam par piedzimšanu, ir nomiršana uz kādu laiku iekšējā pasaulē.

Lasīt tālāk ...